IMFs duplikerede matematiknoter
(mimeographed math notes)


Thøger Bang: Forelæsninger over Algebra og Talteori, Matematik 2, 1962-63
   [bang63.mat2_at.pdf].

Thøger Bang: Algebra og Talteori, Matematik 2 AT, 1970--71
   [bang71.mat2_at.pdf].

Thøger Bang: Talteori, 1977
   [bang77.tal.pdf].

Thøger Bang: Udvalgte emner, Noter til Matematik 311, 1984
   (\TeX-version 2004) [bang84.mat311.pdf].


Christian Berg og Bent Fuglede: Forelæsningsnoter til Matematik 6, part I, 1971-72
   [berg-fuglede72.mat6_I.pdf].

Christian Berg og Gunnar Forst: Harmonisk analyse og potentialteori, 1974
   [berg-forst7374.harm.pdf].

Christian Berg: Udvalgte emner fra potentialteori, 1973
   [berg71.potent.pdf].

Christian Berg: Matematisk Analyse, Matematik 2 MA, 1984-85
   [berg85.mat2ma_I-III.pdf].

Christian Berg: Matematisk Analyse, Kap. I, Matematik 2MA, 1992-93
   [berg93.mat2ma_I.pdf].

Christian Berg: Matematisk Analyse, Kap. II, Matematik 2MA, 1992-93
   [berg93.mat2ma_II.pdf].

Christian Berg: Fourier Analysis 2009. Based on notes from graduate course 1999.
   [fouan09.pdf].
   2nd ed. from graduate course 2011-12: [fouan12.pdf].


Arne Brøndsted: Lineær algebra, Matematik 1x, 1969-70
   [broendsted70.mat1_x.pdf].

Arne Brøndsted: Generel topologi, Mat 222, 1975 (med to breve fra 1979)
   [broendsted75.mat222.pdf].

Arne Brøndsted: Lineær algebra og affin geometri, Matematik 101, 1979-80
   [broendsted80.mat101.pdf].


Werner Fenchel: Forelæsningsnoter i Algebra og Geometri, Matematik 1, AG, 1960-61
   [fenchel61.mat1_ag.pdf].

Werner Fenchel: Differentialligninger, Matematik 2, 1962
   [fenchel62.mat2_dl.pdf].

Werner Fenchel: Forelæsninger over Geometri Kapitel I-III, Matematik 3, 1962-64
   [fenchel64.mat3_I-III.pdf].

Werner Fenchel og Tage Gutmann Madsen: Elementær vektorregning, Matematik 1, 1964-65
   [fenchel-gutmann65.mat1_ev.pdf].

Werner Fenchel: Forelæsninger krystallografiske grupper, 2. del 1966
   [fenchel66.krystal.pdf].

Werner Fenchel og Tage Gutmann Madsen: Forelæsningsnoter i Algebra og Geometri, Matematik 1, AG, 1961-66
   [fenchel-gutmann66.mat1_ag.pdf].

Werner Fenchel: Forelæsninger over Geometri Kapitel III: Projektiv geometri, Matematik 3, 1965-68
   [fenchel68.mat3_III.pdf].

Werner Fenchel: Forelæsninger over Geometri, Kapitel II: Den affine og den projektive geometris grundlag, Matematik 3, 1970-71
   [fenchel71.mat3_II.pdf].

Werner Fenchel: Forelæsninger over Geometri Kapitel IV_5, Matematik 3, 1970-71
   [fenchel71.mat3_IV_5.pdf].


Mogens Flensted-Jensen: Forelæsninger over Lie grupper og kuglefunktioner, 1973
   [flensted73.lie.pdf].

Mogens Flensted-Jensen: Radon-mål. Supplerende noter til Matematik 313, 1975
   [flensted75.mat313.pdf].


Gunnar Forst og Christian Berg: Harmonisk analyse og potentialteori, 1974
   [berg-forst7374.harm.pdf].

Gunnar Forst: Familier af operatorer i potentialteorien, 1976
   [forst76.oper.pdf].

Gunnar Forst: Noter til Matematik 102, 1980-82
    [forst82.mat102_I-VII.pdf].

Gunnar Forst og Anton Jensen: Noter til Datalogi A (M) for matematikere, 1986
    [jensena-forst86.data.pdf.pdf].


Bent Fuglede: Funktionalanalyse, Noter til Matematik 6, 1968-69
   [fuglede69.mat6_I-IV.pdf].

Bent Fuglede og Christian Berg: Forelæsningsnoter til Matematik 6, part I, 1971
   [berg-fuglede72.mat6_I.pdf].


Gerd Grubb og H. Højgaard Jensen: Differentialligninger med anvendelse i fysikken, Matematik 213, 1975
   [grubb-hoejgaard75.mat213.pdf].

Gerd Grubb: Moderne analyse med anvendelser, Matematik 3MA, 1984
   [grubb84.mat3ma_modan.pdf].

Gerd Grubb: Matematisk Analyse, Matematik 2MA 1994-95
Kapitel IV. Fourier Analyse
   [grubb95.mat2ma_IV.pdf].

Gerd Grubb: Matematisk Analyse, Matematik 2MA 1994-95
Kapitel V. Sædvanlige og partielledifferentialligninger
   [grubb95.mat2ma_V.pdf].


Tage Gutmann Madsen og Werner Fenchel: Elementær vektorregning, Matematik 1, 1964-65
   [fenchel-gutmann65.mat1_ev.pdf].

Tage Gutmann Madsen og Werner Fenchel: Forelæsningsnoter i Algebra og Geometri, Matematik 1, AG, 1961-66
   [fenchel-gutmann66.mat1_ag.pdf].

Tage Gutmann Madsen: Lie grupper, 1966-67
   [gutmann67.lie.pdf].

Tage Gutmann Madsen: Fourier rækker, 1968-69
   [gutmann69.fourier.pdf].

Tage Gutmann Madsen: Abstrakt harmonisk analyse, 1969-70
   [gutmann70.harm.pdf].

Tage Gutmann Madsen: Mål- og integralteori, Forelæsningsnoter til Matematik 212, 1975-76
   [gutmann76.mat212_mi.pdf].

Tage Gutmann Madsen: Mål- og integralteori, Øvelser, Matematik 212, 1975-76
   [gutmann76.mat212_mi_o.pdf].

Tage Gutmann Madsen: Supplerende noter til Kurver og flader i rummet, Matematik 223, 1983
   [gutmann83.mat223.pdf].


Hans Plesner Jakobsen: Differentialgeometri, Matematik 3GE, 1996
   [jakobsen96.mat3ge.pdf].


Anton Jensen: Formelle sprog og formelle beviser, Matematik 321, 1975
   [jensena75.mat321_logik.pdf].

Anton Jensen og Gunnar Forst: Noter til Datalogi A (M) for matematikere, 1986
    [jensena-forst86.data.pdf.pdf].


Chr. U. Jensen: Forelæsninger over algebra 1964-65
   [jensencu65.algebra.pdf].

Chr. U. Jensen: Forelæsninger over Homologisk Algebra, Matematik 322, 1978
   [jensencu78.mat322.pdf].

Chr. U. Jensen: Kapitel I, Gruppeteori, Forelæsningsnoter til Matematik 312, 1982
   [jensencu82.mat312_grp.pdf].

Chr. U. Jensen: Matematik 4AL, 2001
   [jensencu01.mat4al.pdf].


Børge Jessen: Forelæsninger over differentianlligninger og implicit givne funktioner, Matematik 2, 1962-63
   [jessen63.mat2_dl.pdf].

Børge Jessen: Forelæsninger over reelle funktioner, Matematik 2, 1962-63
   [jessen63.mat2_mi.pdf].

Børge Jessen: Elementær algebra 1965
   [jessen65.elmalg.pdf].

Børge Jessen: Opgaver med facit (for kammeratinstruktorer) til Matematik 2, MA, Kap 1, 1965-66
   [jessen66.mat2ma_x1.pdf].

Børge Jessen: Opgaver med facit (for kammeratinstruktorer) til Matematik 2, MA, Kap 2-5, 1965-66
   [jessen66.mat2ma_x2.pdf].

Børge Jessen: Matematisk analyse, Matematik 2, 1965-66
   [jessen66.mat2_ma.pdf].

Børge Jessen: Mål- og integralteori, Matematik 2, 1965-66
   [jessen66.mat2_mi.pdf].

Børge Jessen: Udvalgte emner fra analysen ("Primtalssætningen"), Forårssemestret 1967
   [jessen67.udv_67f.pdf].

Børge Jessen: Udvalgte emner fra analysen ("Gammafunktionen, konforme og holomorfe funktioner"), Efterårssemestret 1967
   [jessen67.udv_67e.pdf].

Børge Jessen: Forelæsningsnoter til Mat 1x, Matematik 1, 1968-69
   [jessen69.mat1_x.pdf].

Børge Jessen og Hans Rischel: Noter til Matematik 1y, 1971-72
   [jessen-rischel72.mat1_y.pdf].

Børge Jessen: Forelæsninger over næsten periodiske funktioner, 1977
   [jessen77.nperfkt.pdf].

Børge Jessen og Hans Rischel: Noter til Matematik 102, 1976-78. Maskinskrevet udgave af noter til Mat 1y 1971-72.
   [jessen-rischel78.mat102.pdf].


Esben Kehlet: Funktionalanalyse, Noter til Matematik 6, 1962-63
   [kehlet63.mat6.pdf].

Esben Kehlet: Funktionalanalyse, Noter til Matematik 6, 1963-64
   [kehlet64.mat6.pdf].


Kjeld Bagger Laursen: Lineær algebra og transformationer, Matematik 2LT, 1992-94
   [laursen94.mat2lt.pdf].

Kjeld Bagger Laursen: Topologi-noter, Matematik 3FU, 1988-89
   [laursen88.mat3fu.pdf].


Mogens Esrom Larsen: Matematik 226, Numerisk analyse, 1980
   [larsen80.mat226.pdf].

Mogens Esrom Larsen: Noter til Matematik A, 1984-85
   [larsen85.mata.pdf].

Mogens Esrom Larsen: Economic growth, Differential- and difference equations 1999
   [larsen99.growth.pdf].


Jørn Børling Olsson: Noter til Matematik 2AL, 1990-92
   [olsson92.mat2al.pdf].


Hans Rischel: Mat 3, Kapitel IV: Differentialgeometri 1-7, Matematik 3, 1963-64
   [rischel64.mat3_IV_1-7.pdf].

Hans Rischel: Mat 3, Kapitel IV: Differentialgeometri 8-10, Matematik 3, 1965-66
   [rischel66.mat3_IV_8-10.pdf].

Hans Rischel: Kompleks analyse 1968
   [rischel68.kplxan.pdf].

Hans Rischel og Børge Jessen: Noter til Matematik 1y, 1971-72
   [jessen-rischel72.mat1_y.pdf].

Hans Rischel og Børge Jessen: Noter til Matematik 102, 1976-78. Maskinskrevet udgave af noter til Mat 1y 1971-72.
   [jessen-rischel78.mat102.pdf].


Asmus Schmidt: Algebraisk talteori, Kapitel IV: Analytiske metoder
   [schmidt95.talteori_II.pdf].


Anders Thorup: Flere reelle variable, Matematik 1x/101, 1973
   [thorup73.mat101_frv.pdf].

Anders Thorup: Algebraiske elementer, Noter til Matematik 211, 1973-74
   [thorup74.mat211_elt.pdf].

Anders Thorup: Algebra, Noter til Matematik 211, 1975
   [thorup75.mat211_alg.pdf].

Anders Thorup: Kategorier, Noter til Matematik 211, 1975
   [thorup75.mat211_kat.pdf].

Anders Thorup: Algebra, Matematik 221, 1975
   [thorup75.mat221.pdf].

Anders Thorup: Talsystemets opbygning, Noter til Matematik 211, 1982
   [thorup82.mat211_tal.pdf].

Anders Thorup: Forelæsninger over skemaer mm. 1976-82
   [thorup82.skemaer.pdf].

Anders Thorup: Algebra, Matematik 211, 1984
   [thorup84.mat211_alg.pdf].

Anders Thorup: Algebra, Matematik 221, 1985
   [thorup85.mat221.pdf].

Anders Thorup: Pakke 2AL-TeX A, B, C, Matematik 2AL 1987
   [thorup87.mat2al.pdf].

Anders Thorup: Algebra og geometri. Noter til Matematik 3AG 1994
   [thorup94.mat3ag.pdf].


Hans Tornehave: Matematisk analyse, Noter til Matematik 1 MA, 1961-62
   [tornehave62.mat1_ma.pdf].

Hans Tornehave: Funktionalanalyse, Noter til Matematik 6, 1963-64
   [tornehave64.mat6_fa.pdf].

Hans Tornehave: Forelæsninger over distributioner 1965-66
   [tornehave66.distrib.pdf].

Hans Tornehave: Matematisk analyse, Kapitel 9-16, Noter til Matematik 1, MA, 1965-66
   [tornehave66.mat1_ma_9-16.pdf].

Hans Tornehave: Matematisk analyse, Kapitel 1-8, Noter til Matematik 1, MA, 1966-67
   [tornehave67.mat1_ma_1-8.pdf].

Hans Tornehave: Algebraisk topologi I, Forelæsningsnoter 1972
   [tornehave72.algtop.pdf].

Hans Tornehave: Matematik 101, Algebra og geometri. Første del: fra reelle tal til determinanter, 1977
   [tornehave77.mat101_I.pdf].

Hans Tornehave: Matematik 101, Algebra og geometri. Anden del: fra lineære ligninger til kvadrikker, 1977
   [tornehave77.mat101_II.pdf].

Hans Tornehave: Matematik 224, Kompleks analyse, 1981
   [tornehave81.mat224.pdf].

Hans Tornehave: Mine læreår, Publikationsserie 1985 No 1
   [tornehave85cv.pdf].